2017/2/26 NELSON MANDELA BAY STADIUM
スーパーラグビー第1節

キングズ 26 - 39 ジャガーズ