Rugby Database

石川県営サッカー・ラグビー場

18/03/18北信越高等学校新人大会日本航空石川高校19-0新潟工業高校
18/03/18北信越高等学校新人大会魚津工業高校5-24岡谷工業高校
18/03/17北信越高等学校新人大会日本航空石川高校50-0魚津工業高校
18/03/17北信越高等学校新人大会岡谷工業高校7-21新潟工業高校
18/03/11北信越高等学校新人大会岡谷工業高校37-0若狭東高校
18/03/11北信越高等学校新人大会富山第一高校24-47新潟工業高校
18/03/11北信越高等学校新人大会日本航空石川高校29-0飯田高校
18/03/11北信越高等学校新人大会合同19-32魚津工業高校
18/03/10北信越高等学校新人大会飯田高校20-14北越高校
18/03/10北信越高等学校新人大会金沢二水高校10-47富山第一高校

#当サイト登録試合に限る。