Nili Latu

トンガ代表

ポジション : FL

2017年トンガ代表 (テストマッチ)

6/16ウェールズ代表6-2474分0000
合計74分0000